Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.keepthespiritcocktails.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.keepthespiritcocktails.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Keep the Spirit cocktails . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Bedenktijd en retourneren 

De wet volgend, vallen de producten geleverd door Keep the Spirit cocktails onder een van de uitzonderingen van de wettelijke 14 dagen bedenktijd. De producten zijn kort houdbaar en kunnen niet geretourneerd worden in verband met hygiëne redenen.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Keep the Spirit cocktails is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Keep the Spirit cocktails.

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Keep the Spirit cocktails te mogen claimen of te veronderstellen.

Keep the Spirit cocktails streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.keepthespiritcocktails.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Keep the Spirit cocktails aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.keepthespiritcocktails.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

Geniet met Keep the Spirit

Bij Keep the Spirit weten wij hoe je een goede cocktail maakt. Graag laten wij jou hiervan genieten. We stellen ons basisassortiment met zorg samen. We passen het doorlopend aan, waarbij we kijken naar het seizoen, maar vooral graag luisteren naar jou! Jouw mening, kijk en ideeën worden bijzonder op prijs gesteld. Fijn als je deze met ons wil delen via de reviews bij de producten en social media.

We denken niet alleen aan jou, maar ook aan het milieu. Daarom zijn onze flessen van gerecycled plastic. We vragen jou om ze weg te gooien bij het plastic. Zo helpen we met elkaar het milieu ook meteen een handje.

Al onze cocktails zijn zwak alcoholisch (max. 14,9%). Om ze te bestellen moet je dan ook 18 jaar of ouder zijn. Geniet maar drink met mate!